Om Radioen

SAMSØ RADIO

Radio til hele Samsø

Da Samsø Radio er en “Ikke kommerciel” radiostation, er vores eneste “indtægt” Kulturstøtte fra den danske stat.
Dermed er vi forpligtet til at have den hjemmeside du ser på nu.
Ligeledes skal vi oplyse om nedenstående:

1) Tilladelseshaverens navn.
Knud Jensen
2) Tilladelseshavers adresse.
Selsinggaarde 8, 8305 Samsø.
3) Tilladelseshavers kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse.
Vælg menupunkt “Kontakt”
4) Stationens navn og frekvenser.
Samsø Radio 107,2 MHz
5) Beskrivelse af tilladelseshavers programvirksomhed og sendetider.
Vælg menupunkt “Program”
6) Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.
Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.
7) Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Vælg menupunkt “Vedtægter”

0%